Het transferbureau

De transferverpleegkundigen regelen de nazorg na uw verblijf in ons ziekenhuis.

Wanneer wordt het Transferbureau ingeschakeld?

Een opname in het ziekenhuis is meestal van korte duur. Het werken aan een (mogelijk) herstel vindt buiten het ziekenhuis plaats. De arts en/of afdelingsverpleegkundige heeft u hierover ingelicht.

Als u meer zorg nodig heeft dan familieleden of mantelzorgers kunnen bieden, wordt u aangemeld bij een zorginstelling voor thuiszorg of verblijf dat de benodigde zorg kan leveren.

Wat is de rol van de transferverpleegkundige?

De afdelingsverpleegkundige bespreekt met u of aanvullende zorg nodig is en vult samen met u een aanvraagformulier in. Dit formulier gaat naar het transferbureau.

Vervolgens komt de transferverpleegkundige bij u langs. De transferverpleegkundige heeft kennis en informatie over de mogelijkheden van zorg buiten het ziekenhuis. Zij overlegt met u en de afdelingsverpleegkundige welke zorg nodig is.
Daarna regelt de transferverpleegkundige nazorg op de juiste plek en met de juiste deskundigheid, die aansluit op de zorg die u in het ziekenhuis krijgt.
De transferverpleegkundige neemt als dat nodig is contact op met familie of mantelzorgers.

Hulpmiddelen

Als blijkt dat u thuis hulpmiddelen nodig heeft, kan dat door de transferverpleegkundige worden geregeld. 

Via de zorgverzekeraar kan iedereen, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs en verzekeringsbewijs, bepaalde hulpmiddelen een half jaar gratis lenen. Artikelen die niet op uitleenbasis verkrijgbaar zijn, kan men huren of kopen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.vegro.nl.

Toestemming voor het uitwisselen van gegevens

Het ziekenhuis en het transferbureau hebben toestemming van u nodig om medische en verpleegkundige gegevens uit te wisselen naar zorgaanbieders buiten het ziekenhuis.  Daarom vraagt de afdelingsverpleegkundige u om bij een aanvraag voor nazorg uw handtekening op een toestemmingsformulier te zetten.

Heeft u vragen?

Het transferbureau heeft van veel zorgaanbieders folders.
Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Het transferbureau is bereikbaar op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur op telnr. (010) 258 5227