Indicatie voor nazorg

Er moet een indicatie worden afgegeven voor de benodigde nazorg. De indicatie is afhankelijk van de wettelijke grondslag voor bekostiging van deze zorg.

De wettelijke grondslag voor de kosten van zorg

De indicatie is afhankelijk van de wettelijke grondslag voor bekostiging van deze zorg:

 1. Huishoudelijke zorg:
  via het gemeenteloket (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO);
 2. Medisch specialistische verpleging thuis (MSVT):
  zorg waar de specialist vanuit de behandeling in het ziekenhuis verantwoordelijk voor blijft (zorgverzekeringswet);
 3. Tijdelijke zorg vanuit de "eerste lijn" waaronder thuiszorg, herstelgerichte zorg en intensieve revalidatie:
  via een vergoeding uit de zorgverzekering (zorgverzekeringswet);
 4. Langdurige zorg in een verzorgingshuis of verpleeghuis:
  via een indicatie van de Wet Langdurige Zorg (WLZ);
 5. Palliatieve zorg in een verpleeghuis of hospice:
  via een indicatie vanuit de zorgverzekeringswet;
 6. Welzijnszorg:
  via het gemeenteloket en transferbureau is foldermateriaal verkrijgbaar over welzijnsdiensten per gemeente. 

Zowel voor WMO als WLZ zorg bent u een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd. Dit wordt berekend aan de hand van uw belastbaar gezinsinkomen door het CAK

De transferverpleegkundige zal de benodigde zorg inclusief indicatie voor u regelen of u adviseren over de juiste route bij aanvragen in het geval van WMO-zorg.