Zorgbemiddeling

De transferverpleegkundige heeft veel kennis en ervaring met zorginstellingen buiten het ziekenhuis en zoekt namens u naar beschikbare zorg die aansluit bij uw zorgvraag.

De instelling van uw keuze

De transferverpleegkundige houdt rekening met uw instelling van voorkeur, maar zal u anders adviseren als deze zorginstelling niet direct plaats vrij heeft, of als de zorginstelling niet geschikt is voor uw benodigde nazorg. 

De transferverpleegkundige geeft aan wanneer u terecht kunt bij uw instelling van nazorg. De afdelingsverpleegkundige draagt zorg voor de verdere afhandeling van het ontslag uit het ziekenhuis (overdracht, recepten en vervoer).

Samenwerkingsafspraken

Het IJsselland Ziekenhuis heeft samenwerkingsafspraken gemaakt met een aantal zorginstellingen in de regio. Door de samenwerking is een korte lijn ontstaan naar deze zorginstellingen en is vaak snelle overplaatsing mogelijk met vooraf gemaakte afspraken over kwaliteit en continuïteit. Dit betekent dat het IJsselland Ziekenhuis in deze gevallen niet altijd rekening kan houden met het huis van uw eerste voorkeur, maar u adviseert om de zorginstelling te kiezen waarmee samenwerkingsafspraken bestaan. 

De samenwerkingsafspraken zijn gemaakt met