Huishoudelijke hulp

Aanvragen van huishoudelijke hulp valt sinds 1 janari 2007 onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en gaat via het gemeenteloket van uw gemeente.

Contact met het WMO loket van uw gemeente

Dit betekent dat dit eigenlijk geen zorg meer is, maar een gemeentelijke basisvoorziening met bijbehorende voorwaarden. 
In de meeste gevallen dient u zelf contact op te nemen met het WMO-loket. In sommige gevallen kan dit door de transferverpleegkundige worden geregeld. De transferverpleegkundige informeert u hierover.