Mogelijkheden van palliatieve zorg

Palliatieve zorg kan op verschillende manieren worden ingezet:

1. Palliatieve zorg thuis met maximaal 4 zorgmomenten per dag, en nachtzorg van 23.00 uur tot 7.00 uur. Eventueel aangevuld met een aantal dagdelen vrijwilligers van terminale zorg thuis.

U moet dan tussen de zorgmomenten in alleen thuis kunnen zijn. Bij voorkeur woont u samen met een partner en heeft u betrokken vrienden en familieleden. De zorgverlener van de nachtzorg blijft wakker en is beschikbaar voor zorg in de nacht. Zorgverlening is niet 24 uur per dag aanwezig, maar wel 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. De huisarts is verantwoordelijk voor het medisch beleid.

2. Palliatieve zorg thuis 24 uur per dag.

In incidentele gevallen kan 24 uur zorg ingezet worden. Dit is afhankelijk van de vergoeding van de ziektekostenverzekeraar. De zorgverlener blijft dag en nacht bij u in huis. Er moet een bed aanwezig zijn voor de hulpverlener en de hulpverlener mag maximaal 2 à 3 keer per nacht worden gestoord. Als de patiënt in de nacht vaker zorg nodig heeft, wordt met de familie besproken om 2 x 12 uur zorg in te zetten.
De huisarts is verantwoordelijk voor het medisch beleid.

3. Palliatieve zorg in een hospice.

Dit is kleinschalige opvang (vaak in een woonhuis met 4 à 5 kamers). Zorgverlening wordt ingezet vanuit de thuiszorg met maximaal 4 zorgmomenten per dag. Daarnaast zijn er 24 uur per dag vrijwilligers terminale zorg aanwezig in het hospice.
De huisarts is verantwoordelijk voor het medisch beleid.

4. Palliatieve zorg in een palliatief centrum of op een palliatieve unit verpleeghuis.

Deze zorg is met name geschikt als u complexe zorg nodig heeft, bijvoorbeeld met vochtinfuus, medicatie via het infuus, morfinepomp, afhangende maagsonde.
Er is een specialist oudergeneeskunde aanwezig voor het medisch beleid van de patiënt.

Patiëntenfolder in de Folder WebApp:

Inzet van palliatieve zorg

Palliatieve Zorg kan worden ingezet wanneer de levensverwachting langer dan 48 uur is.

Wanneer de verwachting is dat een patiënt binnen 48 uur zal overlijden, wordt in het ziekenhuis het Zorgpad sterven ingezet. Dan wordt een patiënt niet meer uit het ziekenhuis ontslagen.