Chronische zorg in een instelling

Sinds 1 januari 2015 is de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) overgegaan in de Wet Langdurige Zorg. Onder de Wet Langdurige Zorg valt alle chronische zorg in een instelling.

Wet Langdurige Zorg

Het CIZ beoordeelt de aanvragen voor de Wet Langdurige Zorg. Is de indicatie gesteld, dan krijgt u hiervan schriftelijk bericht.
Voor informatie hierover kunt u kijken op www.ciz.nl.

Vanaf het stellen van de indicatie gaat u een eigen bijdrage betalen.
Informatie hierover vindt u op: www.hetcak.nl onder het kopje "Zorg met verblijf."

Patiëntenfolder in de Folder WebApp: