Medisch Specialistische Verpleging Thuis

Soms wordt de thuiszorg ingezet op indicatie van een medisch specialist. Dit heet Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT). Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

De specialist van het ziekenhuis blijft eindverantwoordelijk voor de zorg, die wel door anderen (vaak verpleegkundigen) wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld: wondzorg na een operatie, inbrengen van een sonde, stomazorg na ontslag en injecties die door de specialist voorgeschreven zijn.

Het transferbureau regelt de benodigde papieren voor goedkeuring voor de zorg thuis met de zorgaanbieder en meldt u aan bij de zorgaanbieder.