Revalidatie verpleeghuis en tijdelijk verblijf

Intensieve revalidatie in het verpleeghuis en herstelgerichte zorg of palliatieve zorg in een verpleeghuis vallen sinds 1 januari 2015 ook onder de zorgverzekeringswet.

Revalidatie in een verpleeghuis

De indicatie voor de revalidatie wordt gesteld door de specialist ouderengeneeskunde in het verpleeghuis in samenspraak met de transferverpleegkundige en de specialist in het ziekenhuis. De verzekeraar vergoedt maximaal 120 dagen revalidatie in het verpleeghuis.

Tijdelijk verblijf in een verpleeghuis

De indicatie voor tijdelijke herstelgerichte zorg en palliatieve zorg in het verpleeghuis wordt over enige tijd overgeheveld naar de zorgverzekeringswet. 2015 is hierbij een overgangsjaar.
In 2015 wordt de zorg nog beoordeeld door het CIZ. De transferverpleegkundige heeft mandaat voor beoordeling van deze zorg.

 

Patiëntenfolder in de Folder WebApp: