Herstelgerichte en palliatieve zorg thuis

Alle verpleging en tijdelijke persoonlijke verzorging thuis valt sinds 1 januari 2015 onder de Zorgverzekeringswet.

De indicatie voor de zorg wordt geregeld door de wijkverpleegkundige in samenspraak met de transferverpleegkundige van het ziekenhuis.