Rotterdam Stroke Service (RSS)

In de regio Rotterdam werken ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, de thuiszorg en het eerstelijnsnetwerk CVA Rotterdam samen om de zorg voor patiënten met een CVA (Cerebro Vasculair Accident), of beroerte genoemd, zo goed mogelijk te organiseren.

Samen zorgen zij ervoor dat patiënten met een beroerte de juiste zorg en hulpverlener, op het juiste moment en plaats krijgen. Gezamenlijk vormen deze instellingen de Rotterdam Stroke Service: een samenwerkingsverband van zorgaanbieders met als doel het bieden van de best mogelijke zorg voor mensen na een CVA. Het IJsselland Ziekenhuis is daarom aangesloten bij de Rotterdam Stroke Service.

Zorgpad CVA

Een CVA is een ingrijpende gebeurtenis voor de persoon zelf en diens naasten. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 41.000 mensen hierdoor getroffen. Het kan hierbij gaan om een hersenbloeding of een infarct. Om kwalitatief goede zorg te leveren in het IJsselland Ziekenhuis worden mensen met een beroerte opgenomen volgens het zorgpad CVA. In dit zorgpad staat beschreven welke zorg een patiënt met een CVA ontvangt. Ook de fysiotherapeut maakt deel uit van het zorgpad CVA en is betrokken bij elke CVA-patiënt, tenzij de neuroloog anders beslist. Het zorgpad CVA is opgesteld mede aan de hand van de eisen van de Rotterdam Stroke Service.

Bron: http://www.rotterdamstrokeservice.nl/

 

Waarom ParkinsonNet in het IJsselland?

Het IJsselland wil de beste zorg leveren voor parkinsonpatiënten. Door de kennis in het netwerk en de goede onderlinge samenwerking kunnen we u beter en efficiënter helpen. Daarom zijn er meerdere afdelingen, waaronder de afdeling fysiotherapie, bij dit netwerk aangesloten.

Fysiotherapie bij Parkinson

De fysiotherapeut kan u helpen met de mobiliteitsproblemen die u kunt ervaren als parkinsonpatiënt. Zeker wanneer u valt, moeite heeft met lopen, opstaan, omdraaien in bed etc. kunt u baat hebben bij fysiotherapie. Door middel van adviezen, behandeling en begeleiding helpen wij u en eventueel uw partner of verzorger. Wij zorgen ervoor dat u makkelijker, zekerder en vrijer kunt bewegen. Tijdens de opname in het ziekenhuis starten we met deze adviezen en behandelingen. Wij zullen u doorverwijzen naar een praktijk in uw buurt waar een collega werkt die ook is aangesloten bij het ParkinsonNet.

Een therapeut bij u in de buurt vindt u via onderstaande zorgzoeker: https://www.parkinsonzorgzoeker.nl/