Maag-, darm- en leverartsen (MDL)

Medisch specialisten

In het MDL centrum werken MDL artsen en een internist-endocopist.
  

dr. F.C. Bekkering, MDL arts

Dr. F.C. Bekkering is sinds 2006 als maag-, darm- leverarts verbonden aan het IJsselland Ziekenhuis. Hij werd opgeleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en volgde de opleiding Inwendige Geneeskunde in het Havenziekenhuis en MCRZ locatie Clara (huidige Maasstadziekenhuis) te Rotterdam. Daarna volgde hij de specialisatie tot MDL arts in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam.
In 2001 promoveerde dr. Bekkering aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift "Viral Kinetics of the hepatitis C virus".

Aandachtsgebieden:

 • leveraandoeningen

drs. C.E. Fitzpatrick, MDL arts

Mw. drs. C.E. Fitzpatrick heeft haar studie geneeskunde gevolgd aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Daarna is zij opgeleid tot MDL arts in het Universitair Ziekenhuis in Brussel. Sinds het afronden van de opleiding in 2014 is zij werkzaam in het IJsselland Ziekenhuis. Naast algemene MDL zijn haar aandachtsgebieden inflammatoire darmziekten (IBD) en pancreas- en galwegaandoeningen met als gespecialiseerde vaardigheden EUS (endo-echografie) en ERCP. Zij is tevens gecertificeerd voor het verrichten van het bevolkingsonderzoek darmkanker (BVO).

Aandachtsgebieden:

 • inflammatoire darmziekten
 • pancreas- en galwegaandoeningen

drs. H. Hekmat, MDL arts

Drs. H. Hekmat is sinds 2012 als maag-, darm- leverarts verbonden aan het IJsselland Ziekenhuis. Dhr. Hekmat is opgeleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en volgde de vooropleiding Inwendige Geneeskunde een de Vrije Universiteit Medisch Centrum te Amsterdam.  Hij volgde de MDL-vervolgopleiding in het Sint Lucas Andreas ziekenhuis te Amsterdam en de specialisatie tot MDL arts in het VUMC te Amsterdam.

drs. K. Robbers, MDL arts

Drs. K. Robbers studeerde Geneeskunde aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en volgde de opleiding tot maag- darm- en leverarts in het LUMC en het HagaZiekenhuis. Sinds het afronden van de opleiding in 2015 is zij werkzaam in het IJsselland Ziekenhuis.

Aandachtsgebieden:

 • Inflammatoire darmziekten (IBD)
 • Bevolkingsonderzoek Darmkanker (BVO)
 • Videocapsule endoscopie (VCE)
 • pH-metrie/manometrie slokdarm

drs. I. Schot, MDL arts

Mw. I. Schot is sinds 2015 als maag-, darm- leverarts verbonden aan het IJsselland Ziekenhuis. De studie Geneeskunde volgde zij aan de Universiteit Leiden. Na haar artsexamen in 2008 volgde ze de vooropleiding Interne Geneeskunde in het HMC in Den Haag (toen nog Westeinde Ziekenhuis) en haar vervolgopleiding tot maag-darm-lever (MDL)-arts in het LUMC te Leiden en het Haga Ziekenhuis in Den Haag. Sinds het afronden van de opleiding tot MDL-arts begin 2015 is zij met veel plezier werkzaam in het IJsselland Ziekenhuis. Naast de algemene maag-darm-leverziekten heeft mw. Schot als aandachtsgebied kwaadaardige ziekten van het maag-darmkanaal (GE-oncologie) en echografie van galwegen en alvleesklier (EUS).  Ze heeft zich tevens gecertificeerd voor het verrichten van het bevolkingsonderzoek darmkanker (BVO).

 

dr. K. Sebib Korkmaz, MDL arts

Dr. K. Sebib Korkmaz is sinds 1 januari 2019 werkzaam in het IJsselland Ziekenhuis.

dr. T.J. Tang, MDL arts

Dr. T.J. Tang is sinds 2009 verbonden aan het IJsselland Ziekenhuis. Hij werd opgeleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en volgde de opleiding tot MDL arts in het Erasmus MC en het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht.

In 2004 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift "The intrahepatic immune respons in chronic viral hepatitis."

Aandachtsgebieden:

 •   Allround MDL arts

dr. V.E. Valkhoff, MDL arts

Mw. dr. V. Valkhoff is sinds 2020 als maag-, darm- leverarts verbonden aan het IJsselland Ziekenhuis. Zij werd als arts opgeleid aan het Erasmus Medisch Centrum en doorliep naast de opleiding geneeskunde ook een Master of Science in epidemiologie en biochemie. Ze volgde de vooropleiding Inwendige Geneeskunde in het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam en volgde de MDL-vervolgopleiding in het Erasmus MC en Ikazia ziekenhuis in Rotterdam. Na afronding van haar opleiding werkte ze gedurende een jaar in een universitair ziekenhuis in Australië als MDL arts, voordat ze aan de slag ging in het IJsselland Ziekenhuis.

In 2012 promoveerde dr. Valkhoff aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift "Use and Safety of Non-Steroidal Inflammatory Drugs and Aspirin".

Aandachtsgebieden:

 • algemene gastro-enterologie, waaronder IBS en IBD
 • hepato-pancreatico-biliaire aandoeningen (aandoeningen aan lever (hepar), alvleesklier (pancreas) of galblaas en galwegen (biliair))

dr. P.J. Wismans, internist endoscopist

Dr. P.J. Wismans is sinds 2017 verbonden als internist endoscopist aan het IJsselland Ziekenhuis. Hij werd opgeleid in het Radboud UMC te Nijmegen en begon zijn specialisatie tot internist in het Havenziekenhuis met een vervolg in het UMC Utrecht waar hij in 1989 promoveerde. In die periode werkte hij ook een jaar in Bartholomew’s Hospital in London. Zijn proefschrift ging over de immuunrespons tegen hepatitis B vaccin.

Vanaf 1990 was hij werkzaam als internist in het Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische ziekten. Sinds 1990 heeft dr. Wismans zijn aantekening endoscopie en daardoor veel ervaring op het gebied van gastroenterologie in het algemeen en in het bijzonder parasitaire en infectieuze aandoeningen.

Aandachtsgebieden:

 • parasitaire en infectieuze pathologie
 • importziekten
 • algemene gastro-enterologie waaronder IBS en IBD, auto-immuunziekten