Physician assistants MDL

Wat is een physician assistent (PA)?

Een physician assistant (PA) is een medisch zorgprofessional, die op een zelfstandige en structurele wijze medische taken overneemt van een medisch specialist.

De PA werkt binnen het medisch domein en vervangt specialisme-breed de medisch specialist bij patiënten met veel voorkomende aandoeningen. De deskundigheid van de PA richt zich specifiek op een deelgebied van de geneeskunde. Daarnaast heeft de PA een brede medische basiskennis.
De PA werkt op basis van de landelijke richtlijnen en standaarden van de medisch wetenschappelijke vereniging en de daarvan afgeleide protocollen, zoals die ook gelden voor de medisch specialist. Binnen deze kaders is de PA zelfstandig bevoegd voor het stellen van medische diagnoses en zelfstandig behandelen van patiënten.
In de dagelijkse praktijk kan de PA een beroep doen op intercollegiaal overleg en vakinhoudelijk advies van een medisch specialist.

mw. B. van Krevelen

Mw B. van Krevelen is sinds 2017 als physician assistant verbonden aan het IJsselland Ziekenhuis. Zij werd opgeleid tot nurse endoscopist in het Erasmus Medisch Centrum. In het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam werd zij verder opgeleid tot Master physician assistant MDL.

Aandachtsgebieden:

  • endoscopie: diagnostische gastro- en coloscopie, zowel in 1e als 2e lijn.
  • poliklinisch: laagcomplexe zorg MDL breed; buikpijn, prikkelbare darm syndroom (PDS).
  • Fibroscan bij Steatose en levercirrose.

mw. A. Ros - van der Hammen

Mw. A. Ros- van der Hammen heeft in maart 2021 haar opleiding tot Master physician assistant in het IJsselland Ziekenhuis en aan de Hogeschool Rotterdam afgerond. Hiervoor was zij werkzaam als MDL-verpleegkundige in het IJsselland Ziekenhuis. Sinds 1997 is zij aan het ziekenhuis verbonden.

Aandachtsgebieden:

  • Afdeling: verantwoordelijk voor alle opgenomen patiënten
  • Poliklinisch: laagcomplexe zorg MDL-breed; buikpijn, rectaal bloedverlies, refluxklachten, prikkelbare darm syndroom (PDS)
  • Poliklinisch: Inflammatory Bowel Disease (IBD)