Gecertificeerd voor darmkankerscreening (bevolkingsonderzoek darmkanker)

In januari 2014 is het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker officieel van start gegaan. Het IJsselland Ziekenhuis is één van de ziekenhuizen waar de darmkanker screening plaatsvindt indien de uitslag van de ontlastingstest positief is.

De maag-, darm- en leverartsen en het MDL centrum zijn in het najaar van 2013 getoetst en volledig gecertificeerd voor het uitvoeren van coloscopieën in het kader van het bevolkingsonderzoek.

In 2016 heeft het RIVM opnieuw onderzoek naar de werkwijze in het MDL centrum gedaan. Het onderzoeksteam deed een zeer positieve indruk op en sprak van een MDL team dat enthousiast is en zich zichtbaar inzet voor kwaliteit en patiënttevredenheid. De certificering van ons MDL centrum voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker wordt jaarlijks voortgezet.