Klinisch chemici en artsen microbioloog

Dit zijn de klinisch chemici en artsen microbioloog in het Algemeen Klinisch Laboratorium.

dr. L.S.M. Boesten, klinisch chemicus, afdelingshoofd AKL

Aandachtsgebieden:

 • Kwaliteitsmanagement
 • Externe klanten
   

 

 

dr. R.H.A. van der Doelen, klinisch chemicus

Aandachtsgebieden:

 • Bloedtransfusie en Hemovigilantie
 • Stollingsonderzoek
 • Fertiliteitsonderzoek en Intra Uteriene Inseminatie
 • Point of Care Testing en bloedgas onderzoek
 • Steenonderzoek
 • ICT
 • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

dr. E.A. Kemper-Proper, klinisch chemicus

Aandachtsgebieden:

 • Hematologie
 • Beenmergmorfologie
 • Eiwitspectra
 • Neonatale screening, bevolkingsonderzoek
 • Darmkankerscreening, bevolkingsonderzoek
   

dr. J. Groen, klinisch chemicus

Aandachtsgebieden:

 • Bijzondere bepalingen, Endocrinologie
 • Bijzondere bepalingen, HLPC en LC-MSMS
 • Auto-immuun diagnostiek
 • Allergie onderzoek

dr. I. Kuipers, klinisch chemicus

Aandachtsgebieden:

 • Chemie
 • Immunochemie
 • Urine onderzoek
 • Pre-analyse
 • Bloedafname
 • Verzending en Trials
   

drs. E.M. Kraan, arts microbioloog

Aandachtsgebieden:

 • Bacteriologie
 • Moleculaire diagnostiek
 • Serologie
 • Parasitologie
 • Infectiepreventie
   

dr. M.P.M. van der Linden, arts microbioloog

Aandachtsgebieden:

 • Bacteriologie
 • Moleculaire diagnostiek
 • Serologie
 • Parasitologie
 • Infectiepreventie
   

drs. K. Francissen-Robijns, ziekenhuisapotheker

Aandachtsgebieden:

 • Therapeutic Drug Monitoring
 • Toxicologie
 • Drugs of Abuse

Voor meer informatie en overleg over onze bepalingen, kunt u contact opnemen met een van de klinisch chemici via telefoonnummer (010) 258 5611.