Manometrie

Een manometrie van de slokdarm is het meten van de drukverschillen in de slokdarm.

Een manometrie kan worden uitgevoerd als de patiënt het gevoel heeft dat het eten niet goed zakt, of als de patiënt pijn of kramp achter het borstbeen heeft. De MDL-arts (maag-, darm- en leverarts) wil weten hoe de spierbewegingen van uw slokdarm verlopen (de peristaltiek).

Het onderzoek gebeurt door middel van een sonde met een drukmetertje. Een sonde is een klein slangetje dat via de neus tot in de slokdarm wordt ingebracht. Het slangetje wordt bevestigd aan de neus. De patiënt krijgt wat te drinken en bij het slikken van het vocht worden de slokken in beeld gebracht. Zo kan de MDL-arts bekijken of er sprake is van een afwijking in de samentrekking van de spieren van de slokdarm.

Patiëntenfolder in de Folder WebApp: