Afdeling Urologie

De afdeling urologie bevindt zich op afdeling D2-midden en heeft 14 bedden. Op de afdeling is een vaste zaalarts aanwezig voor de dagelijkse zaken en er werkt een enthousiast team van verpleegkundigen.

Dagelijks loopt de zaalarts met één of twee urologen visite. De urologen zijn eindverantwoordelijk voor de patiënten die op de afdeling zijn opgenomen.

Tijdens de visites kunt u vragen stellen aan de zaalarts of de uroloog. Als er tijdens de ziekenhuisopname behoefte is aan een extra (familie)gesprek, dan kan dat altijd worden geregeld.

Iedereen die opgenomen is geweest, kan meedoen aan een tevredenheidsenquête. Hiermee proberen wij de kwaliteit en service op een hoog niveau te houden.