Polikliniek Urologie

Wij streven ernaar de onderzoeken in één of twee poliklinische bezoeken te voltooien. Met name mensen met veel klachten kunnen op onze polikliniek altijd op zeer korte termijn worden gezien.

Tijdens het maken van een afspraak kunt u aangeven wat uw klachten zijn. Dan zorgen wij dat u spoedig wordt gezien om passende onderzoeken te kunnen regelen.

Ook streven wij ernaar uw polikliniekbezoeken zoveel mogelijk bij één uroloog te laten lopen. Indien u geopereerd moet worden, zal vaak uw eigen uroloog de geplande operatie uitvoeren.

Buitenpoliklinieken

Op vrijdagochtend kunt u op onze buitenpolikliniek in Nesselande een afspraak maken bij de uroloog. Op donderdagochtend houdt de uroloog ook spreekuur in buitenpolikliniek Krimpen. Naast de poliklinische controles kunnen vrijwel alle urologische onderzoeken (o.a. uroflowmetrie, blaasonderzoek, prostaatonderzoek) en kleine poliklinische verrichtingen, zoals een sterilisatie en een besnijdenis, worden uitgevoerd.

We verzoeken u op uw poliklinische afspraak de verwijsbrief van uw huisarts mee te nemen en eventueel ook uw actuele medicijnlijst.