De volgende medewerkers kunt u tegenkomen als u de polikliniek bezoekt of als u opgenomen bent.

Artsen in opleiding

In het IJsselland Ziekenhuis leiden wij arts-assistenten op tot uroloog. Er is op dit moment één arts-assistent bij ons werkzaam die in opleiding is voor uroloog.  Afhankelijk van het stadium van hun opleiding houden arts assistenten zelfstandig spreekuur en voeren zij onder supervisie verrichtingen en behandelingen uit.

Daarnaast is er in het IJsselland Ziekenhuis een arts-assistent werkzaam die voorwerkt om in aanmerking te komen voor de opleiding tot uroloog.
Dit is R. Coolen.
 

Co-assistent

Een co-assistent is een student geneeskunde die praktijkervaring opdoet in een ziekenhuis.

Oncologieverpleegkundigen

De oncologieverpleegkundige urologie is gespecialiseerd in de zorg voor en begeleiding van patiënten met urologische kanker. Zij informeert de patiënt en zijn naasten uitgebreid over onderzoek, behandeling, nazorg en begeleiding tijdens het ziekteproces. Zij werkt nauw samen met andere hulpverleners zoals de urologen, de continentieverpleegkundige, de stomaverpleegkundige, de psycholoog en de seksuoloog. Wij hebben vier oncologieverpleegkundigen: Alice, Evelien, Wil en Melanie.

Continentieverpleegkundige

De continentieverpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg voor en de begeleiding van mensen met incontinentie of retentie-problemen. Zij werkt nauw samen met de uroloog en de gynaecoloog.
(In) continentie is een veelvoorkomend probleem dat een grote impact op het leven van iemand kan hebben. De continentieverpleegkundige kan een persoonlijk advies geven en biedt een persoonlijk behandelplan.

Links: Suzanne Benci, verpleegkundig specialist met aandachtsgebied functionele urologie en continentiezorg volwassenen en kinderen. 
Rechts: Lonneke Hofstede, continentieverpleegkundige.