Wachttijden

In onderstaande tabel vindt u de toegangstijden per locatie: Capelle a/d IJssel, buitenpoli Rotterdam Nesselande, buitenpoli Krimpen aan den IJssel en Havenpolikliniek Rotterdam.

De toegangstijden die hieronder zijn weergegeven worden maandelijks opnieuw gemeten. Hierdoor is het mogelijk dat deze niet meer actueel zijn. Heeft u hier vragen over, kunt u altijd zorgdomein raadplegen en/of bij de betreffende afdeling informeren naar de actuele toegangstijd.

De wachttijden worden weergegeven in dagen. 

Urologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 21 70 28
Operatieve behandeling prostaatcarcinoom *    
Sterilisatie man *    
Operatieve behandeling stressincontinentie *    
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar      

Een spoedpatiënt kan na overleg met de uroloog nog dezelfde dag worden gezien. Uw huisarts kan bij medische noodzaak contact opnemen met de polikliniek Urologie voor een kortere wachttijd.