Hematurie spreekuur (bloed geplast)

Het doel van dit spreekuur is om bij mensen die bloed hebben geplast in een kort tijdstraject en binnen twee bezoeken de reden van het bloed plassen vast te stellen. Hierna is snel behandeling mogelijk.

Werkwijze

Als u bloed heeft geplast kunt u uw huisarts bellen. Deze zal voor u een verwijzing maken. Tijdens uw eerste poliklinische bezoek wordt urineonderzoek en een inwendig blaasonderzoek verricht.

Naar aanleiding van het urineonderzoek:

  • Zal direct een blaasonderzoek (cystoscopie) plaatsvinden. De blaas wordt met een speciaal flexibel slangetje inwendig onderzocht.
  • Zal eerst een urinekweek worden ingezet om een blaasontsteking uit te sluiten. De uitslag is na een week bekend. Op een later tijdstip zal een cystoscopie worden uitgevoerd.

Als bij de cystoscopie een afwijking in de blaas wordt vastgesteld, volgt maximaal binnen twee weken een operatie. Deze ingreep noemen we een Trans-Urethrale Resectie (TUR) van de blaas.

Als bij de cystocopie géén afwijkingen in de blaas worden vastgesteld, zal binnen 1 week een CT-scan van uw buik worden afgesproken. De uitslag krijgt u kort daarna van uw uroloog.

Eerste in de regio Rotterdam

In het IJsselland Ziekenhuis wordt de Trans-Urethrale Resectie met blauw licht uitgevoerd. Deze techniek wordt ook Photo Dynamische Diagnostiek genoemd. Hiermee kunnen ook kleine en/of beginnende blaastumoren en afwijkingen die moeilijker zichtbaar zijn, worden verwijderd. Hierdoor zal meer afwijkend weefsel verwijderd kunnen worden waardoor de kans op het terugkeren van de blaastumoren kleiner wordt. 

Wilt u meer informatie?

Wanneer u meer wilt weten over oorzaken van bloed plassen kunt u onze webpagina's “bloed bij de plas (hematurie)” en “blaaskanker” raadplegen.

Afspraak maken

Voor een afspraak op het hematurie spreekuur heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Deze verwijzing wordt beoordeeld door een van de urologen. Op korte termijn zal u opgeroepen worden op onze polikliniek.

U kunt ook zelf contact opnemen met de polikliniek Urologie via telefoonnummer (010)-2585980.