Bekkenbodemspreekuur

Urine-incontinentie en verzakkingsproblemen komen voor bij een derde van alle vrouwen. Vaak komen deze problemen tegelijk voor. Beide problemen hebben een eigen palet aan behandelingen die veel invloed op elkaar hebben. Met het gecombineerde bekkenbodemspreekuur kan de expertise van een breed en ervaren team wordt ingezet.

Op dit spreekuur bezoekt een patiënt na elkaar een uroloog, gynaecoloog, continentieverpleegkundige en bekkenfysiotherapeut en ondergaat alle nodige onderzoeken. De uitslag en het therapievoorstel volgen aansluitend.

Voor wie is het spreekuur bedoeld?

Het bekkenbodemspreekuur is bedoeld voor vrouwen met urine-incontinentieklachten en/of verzakkingsproblemen. Ook vrouwen die al eens voor urineverlies of een verzakking zijn behandeld en die nog steeds of weer klachten hebben, worden op dit spreekuur gezien. Dat geldt ook voor vrouwen met een gecombineerd incontinentie- en verzakkingsprobleem.

Met bovengenoemde klachten maakt u een afspraak bij uw huisarts. Afhankelijk van uw klachten zal uw huisarts u doorverwijzen naar de uroloog of gynaecoloog. U kunt een afspraak maken met:

  • de polikliniek Urologie: tel. (010) 258 5980
  • de polikliniek Gynaecologie: tel. (010) 258 5920

De gynaecoloog of uroloog selecteren de patiënten die baat hebben bij een gezamenlijke aanpak, waarna u een afspraak krijgt op het bekkenbodemspreekuur. 

Wilt u meer informatie?

Wanneer u meer wilt weten over de vormen van urineverlies en de behandelingen, kunt u onze webpagina "Ongewild urineverlies bij de vrouw" raadplegen.

Hier leest u meer over het bekkenbodemspreekuur.