Spoedklachten

Als u klachten heeft waarmee u met spoed gezien moet worden, zult u overdag door de uroloog op de polikliniek worden gezien.

In de dienst en in het weekeinde wordt u op de Spoedeisende Hulp van ons ziekenhuis gezien door één van de arts-assistenten Chirurgie. Deze zal met de dienstdoende uroloog overleggen. Zonodig zult u worden opgenomen op de afdeling urologie.

De volgende ochtend zal een uroloog bij u visite lopen en de verdere gang van zaken afspreken. Indien dit medisch noodzakelijk is, zult u de dienstdoende uroloog al op de Spoedeisende Hulp zien.