Anorexia nervosa en Boulimia bij kinderen en jongeren

Anorexia nervosa en boulimia zijn psychiatrische aandoeningen die grote gevolgen voor de lichamelijke gezondheid hebben. 

Op de polikliniek Kindergeneeskunde bieden de kinderartsen medische zorg aan kinderen en jongeren met deze eetstoornissen. Zij doen dit altijd in samenwerking met een gespecialiseerde diëtiste en de kinderpsychiater en/of kinderpsycholoog van Youz, het Sophia Kinderziekenhuis (Rotterdam) of de Ursulakliniek (Leiden).

Bij voorkeur heeft de huisarts voorafgaand aan het eerste bezoek aan de kinderarts al een verwijzing naar één van deze instellingen gemaakt.

Opname

Soms is de mate van ondervoeding zo ernstig dat opname noodzakelijk is. Op de kinderafdeling wordt door het team van medisch pedagogisch zorgverleners, kinderverpleegkundigen, diëtistes en kinderartsen hervoeding onder begeleiding aangeboden. Het doel van een dergelijke opname is om de voedingstoestand zodanig te verbeteren dat er geen sprake meer is van een levensbedreigende situatie en de psychiatrische behandeling veilig poliklinisch voortgezet kan worden.

Patiëntenfolder in de Folder WebApp:

Meer informatie:

Voor meer informatie kun je de volgende websites raadplegen: