Bloedafname met meer aandacht en tijd

Speciaal voor kinderen is er op het afnamelaboratorium een mooie plek ingericht waar kinderen zich wat meer op hun gemak voelen. Ze worden afgeleid door de dieren en kleuren om zich heen!
Is voor uw kind meer tijd en aandacht bij de bloedafname gewenst? Dan bieden we op woensdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur een speciaal spreekuur voor bloedafname op de Kinderpolikliniek.

Een bloedafname kan veel spanning en/of angst bij een kind oproepen. Met gerichte begeleiding en afleiding door een medisch pedagogisch zorgverlener willen we ervoor zorgen dat kinderen bloedafname als minder angstig ervaren. Hiervoor is een speciale kamer op de polikliniek Kindergeneeskunde ingericht.

Wat betekent dit speciale spreekuur voor het kind en voor de ouder/verzorger?

  • Er is meer tijd en aandacht voor zowel het kind als de ouder/verzorger.
  • De keuze bestaat om verdovende Emlazalf te gebruiken. De huisarts kan deze zalf voorschrijven. De zalf kan thuis worden aangebracht, de minimale inwerktijd is 1 uur.
    Een andere keuze is de Emlapleister. Deze pleister kan van te voren worden afgehaald bij de Kinderpolikliniek in het IJsselland Ziekenhuis.
    Ook hier is de minimale inwerktijd 1 uur.

Video: Hoe gebruik je de Emla pleister?


  • We gebruiken verschillende afleidingsmaterialen en (ontspannings-) technieken.
  • Ook passen wij ons taalgebruik aan (comfort talk).
  • We werken met een ziekenhuispaspoort. Dit wordt tijdens de afspraak besproken. Hierin kunnen kinderen (tot op zekere hoogte) hun wensen aangeven.
  • Ook kan de ouder, indien gewenst, van tevoren de werkwijze bespreken met de medisch pedagogisch zorgverlener (bijvoorbeeld bij kinderen met een vorm van autisme).

 

Patiëntenfolders in de Folder WebApp:

Online een afspraak maken

Het spreekuur met extra aandacht is alleen beschikbaar op de hoofdlocatie in Capelle aan den IJssel, polikliniek Kindergeneeskunde.
Ga voor het maken van een afspraak naar Bloedafname en maak online een afspraak in Mijn IJsselland. Kies voor Bloedprikken en vervolgens bij de optie Ik wil bloedprikken met extra afleiding 'Ja'. Bij de locatie kiest u voor IJsselland Ziekenhuis.

Na het maken van de afspraak ontvangt u per e-mail een bevestiging van de afspraak. De route in het ziekenhuis en de manier van aanmelden op de dag van de afspraak staan in deze e-mail vermeld.

Meer informatie?

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de Medisch Pedagogische Zorg van het IJsselland Ziekenhuis, via email: medischpedagogischezorg@ysl.nl of op tel. 010-258 5878.

Deze nieuwe voorziening wordt mogelijk gemaakt in samenwerking met de Lionsclub Capelle IJsselrijck en de Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis.