Kinderlongpolikliniek

Iedere woensdagmiddag draait onze kinder-longpolikliniek.

Kinderartsen Marije van den Beukel en Marije Wiggers, kinderlongverpleegkundige Conny Nieuwland en kinderfysiotherapeut Linda de Koning hebben als doel de zorg voor de grote groep kinderen met luchtwegproblemen te verbeteren.

Ons doel:

We streven ernaar om bij patiëntjes met langdurige hoest en/of benauwdheidsklachten snel uitsluitsel te geven.
 
Dit doen we door goed onderbouwd de diagnose astma te stellen of juist uit te sluiten EN om eventuele zeldzamere oorzaken van luchtwegproblemen op te sporen.

Hoe werken we?

Met behulp van een uitgebreid gesprek (anamnese), lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek zoals allergieonderzoek, longfunctieonderzoek en NO-meting (= een maat voor luchtwegontsteking in de uitademingslucht) stellen wij de diagnose en starten met behandeling.
Wij voorzien de verwijzende huisarts snel van een duidelijke terugrapportage over de problemen en de ingestelde therapie.

De longverpleegkundige

De longverpleegkundige speelt hierin een belangrijk rol: zij leert u en uw kind om de inhalatietechniek te optimaliseren. Want pas dan wordt het beste resultaat bereikt! Ook geeft zij praktische adviezen en educatie ten aanzien van allergieën en astma.
Voor sanering van de thuis- en eventueel de schoolsituatie maken wij gebruik van de longverpleegkundige van de thuiszorg.

De kinderfysiotherapeut

Er zijn kinderen die op een verkeerde manier ademen (dysfunctionele ademhaling), wat benauwdheidsklachten kan geven.
Onze kinderfysiotherapeuten kijken of hiervan sprake is. In een aantal behandelingen kunnen zij hierin verandering brengen.

De kinderpsycholoog

Daarnaast kan - indien nodig - de kinderpsycholoog worden ingeschakeld. Zij begeleidt patiëntjes die moeite hebben met de chronische behandeling of het omgaan met benauwdheidsklachten.

Wat willen we bieden?

Op de woensdagmiddag draaien we een kinder-longspreekuur.
Nieuwe patiënten worden hier door een van de kinderartsen en de kinderlongverpleegkundige gezien. Zo nodig wordt meteen een longfunctie onderzoek verricht. Natuurlijk kan dat ook bij een vervolgafspraak.

Wij zorgen voor een optimale begeleiding van kinderen met luchtwegproblemen en garanderen 24-uurs zorg indien nodig.

Voor het maken van een afspraak voor de kinderlongpoli op de woensdagmiddag kunnen ouders bellen naar de poli Kindergeneeskunde: (010) 258 5940.

Patiëntenfolder in de Folder WebApp: