PicoBelly polikliniek

Spreekuur voor kinderen met plas- en/of poepproblemen en langdurig bestaande buikpijn

Plas- en poepproblemen en langdurige bestaande buikpijn komen bij kinderen veel voor. In iedere groep op de basisschool zit wel een kind dat regelmatig overdag een natte broek heeft door urineverlies, of last heeft van terugkerende blaasontstekingen.
Ook zit in elke groep een kind dat last heeft van obstipatie (verstopping) en daarmee soms gepaard gaande vieze broeken.

Plas- en poepproblemen en buikpijnklachten kunnen een grote invloed hebben op het leven van het kind en het gezin. Kinderen, maar ook vaak hun ouders/verzorgers, kunnen zich schamen voor deze klachten en durven er niet over te praten. 

Het team van de PicoBelly polikliniek

Om deze kinderen goed te kunnen helpen heeft de polikliniek kindergeneeskunde een speciaal spreekuur. Hier werken nauw samen:

  • een kinderarts,
  • een verpleegkundig specialist,
  • een bekkenfysiotherapeut,
  • en op aanvraag, een kinderpsycholoog.

v.l.n.r.: dr. B. Koop (kinderarts), S. van der Toorn (kinderpsycholoog), dr. E. Rietveld (kinderarts), J. van Haeften (bekkenfysiotherapeut), drs. A. Leebeek-Groenenwegen (kinderarts), S. Benci (verpleegkundig specialist en urotherapeut).

Samen een behandelplan maken

Het team zoekt samen met de ouders en het kind naar de beste manier om problemen op te lossen en biedt zo een behandelplan op maat.
Er wordt gekeken of er een lichamelijke oorzaak voor de problemen van het kind is. Daarnaast krijgen ook de psychische en psychosociale kanten aandacht.

Het grote voordeel van het spreekuur is dat snel een diagnose en behandelplan beschikbaar is, omdat vanuit verschillende disciplines nauw wordt samengewerkt.

Het spreekuur vindt eenmaal per week plaats op maandagmiddag op de polikliniek kindergeneeskunde.
Tijdens het spreekuur worden ook besproken:

Aanvullende informatie waar wij vaak naar verwijzen vindt u op:  

www.kindbijdedokter.nl  

Voor welke kinderen is het spreekuur bedoeld?

Het spreekuur is bedoeld voor kinderen vanaf vier tot en met vijftien jaar die overdag en/of ‘s nachts problemen hebben met plassen en/of poepen of langdurig bestaande buikpijn hebben. Vaak heeft een eerdere behandeling door de huisarts of behandelend specialist geen of onvoldoende effect gehad.