Zorg voor de allerkleinsten

Speciaal spreekuur voor baby's

Het spreekuur richt zich op het monitoren - en waar nodig bijsturen - van de gezondheid en de ontwikkeling van jonge kinderen tot de leeftijd van 1 jaar. Doelgroep van dit speciale spreekuur zijn te vroeg geboren baby's (zwangerschapsduur < 35 weken), 'te klein' geboren kinderen en kinderen die problemen hebben ondervonden rond de geboorte.

Deze kinderen zijn vaak enige tijd opgenomen op de kinderafdeling van ons ziekenhuis en kind en ouders maken een (in)spannende en vaak stressvolle periode door. De verdere ontwikkeling van deze kinderen, motorisch en mentaal, is kwetsbaarder dan die van de gemiddelde baby. Ook gezondheidsproblemen, problemen rondom de voeding en taal-spraakontwikkeling en spanningen in de opvoeding kunnen in het eerste levensjaar (en soms ook daarna) tot problemen leiden.

Zorg op maat

Bij het spreekuur kunnen (afhankelijk van de behoefte van kind en ouders) verschillende zorgverleners worden betrokken. De kinderarts en de kinderfysiotherapeut zijn in elk geval bij elk bezoek aanwezig.
Op indicatie sluiten de lactatiekundige, logopediste, diëtiste, psycholoog, maatschappelijk werkende of de pedagogische medewerker aan.

Kinderarts en kinderfysiotherapeut werken nauw samen

Op het spreekuur werken de kinderartsen nauw samen met de kinderfysiotherapeut. Zij kennen de ouders meestal ook al van de intensieve opnameperiode die voorafgegaan is. Samen vervolgen zij de ontwikkeling van de kinderen tijdens minimaal 4 bezoeken.
De kinderarts focust op de ontwikkeling van de baby, die op verschillende vlakken kan gaan stagneren. De kinderfysiotherapeut brengt de motoriek van de baby in kaart. Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteit van het bewegen in relatie tot het ontwikkelingsstadium.

Patiëntenfolder in de Folder WebApp: