Blaaskankercentrum Rotterdam

In Nederland wordt jaarlijks bij ca. 6.000 mensen blaaskanker vastgesteld. Het is de vierde meest voorkomende tumor bij mannen en de zevende  bij vrouwen. Meestal wordt blaaskanker op oudere leeftijd en vaak na het zestigste levensjaar vastgesteld.

Alle niet spierinvasieve blaaskanker behandelen we in het IJsselland ziekenhuis. Alle spierinvasieve blaaskanker wordt in het Erasmus MC Kankerinstituut behandeld. We leggen het verschil hieronder uit.

Niet-spierinvasieve en spierinvasieve blaastumoren

  • Een niet-spierinvasieve blaastumor groeit alleen in de slijmvlieslaag van de blaas en dus niet in de spierlaag van de blaas. 70% van de patiënten heeft een niet-spierinvasieve blaaskanker.
  • Een spierinvasieve tumor groeit tot in de spierlaag van de blaas en soms zelfs door tot in andere omliggende organen.  

Dit onderscheid is belangrijk, omdat het natuurlijk beloop en de behandeling van niet-spierinvasieve en spierinvasieve blaastumoren sterk verschilt. In beide gevallen start de behandeling met een Transurethrale Resectie (TUR) van de blaastumor. De patholoog stelt zo vast of het om een niet-spierinvasieve of een spierinvasieve tumor gaat.

Transurethrale resectie met blauw licht

In Nederland wordt in de meeste ziekenhuizen de TUR met wit licht uitgevoerd. Sommige afwijkingen in de blaas of hele kleine tumoren zijn daarmee lastig te zien. Sinds oktober 2010 is de behandeling in het IJsselland Ziekenhuis van de niet-spierinvasieve blaaskanker sterk verbeterd door de introductie van een nieuwe techniek. Het IJsselland Ziekenhuis is in de regio het enige algemene ziekenhuis dat de TUR met blauw licht kan aanbieden. Wat houdt dit in?  

De blaas wordt van te voren behandeld met Hexvix®. Dit is een fotogevoelige stof die hecht aan snel delend weefsel zoals blaaskanker. Hierna zal de TUR met blauw licht worden uitgevoerd. Door deze techniek, ook wel Photo Dynamische Diagnostiek (PDD) genoemd, fluoresceren alle blaastumoren, waardoor ze veel beter zichtbaar worden. Ook kleine en/of beginnende blaastumoren en afwijkingen die in de blaas normaal gesproken moeilijker met het blote oog te zien zijn kunnen nu verwijderd worden.

Hierdoor kan meer afwijkend weefsel verwijderd worden. De kans op het terugkeren van een niet-spierinvasieve blaastumor blijft aanwezig, maar wordt wel aanzienlijk kleiner. Een groot deel van de patiënten wordt hiermee beter behandeld en hoeft minder vaak opnieuw geopereerd te worden (tussen 10-20% minder operaties nodig t.o.v. wit licht methode afhankelijk van stadium en gradatie).

Behandeling na de TUR

Bij een niet-spierinvasieve tumor is de TUR ook de definitieve behandeling. Deze tumoren zijn niet levensbedreigend, maar komen wel regelmatig terug. Om de kans op terugkomen te verkleinen, geve nwe vaak chemotherapie of immuumtherapie met blaasinstallaties bij patiënten bij wie de kans groot is dat de tumor terug komt. Bij een spierinvasieve blaastumor volgt een ander traject. Dit lichten we hieronder toe. 

Spierinvasieve tumoren en de rol van het Erasmus MC

Bij een spierinvasieve tumor is verdere diagnostiek en behandeling noodzakelijk. Een CT-scan van de borst- en buikholte wordt verricht om uitzaaiingen uit te sluiten.  De uroloog van het IJsselland Ziekenhuis verwijst patiënten door naar het Erasmus MC Kanker Instituut voor een multidisciplinaire beoordeling door een uroloog, oncoloog en radiotherapeut. U krijgt dan dezelfde dag een behandelplan.

Mocht de behandeling in het Erasmus MC Kanker Instituut gebeuren, dan kunnen de verdere nacontroles altijd, nadat de behandeling is afgerond en de patiënt dat wenselijk vindt, in het IJsselland Ziekenhuis plaatsvinden, of afwisselend in één van beide ziekenhuizen.

Alle urologen uit de regio Rotterdam verwijzen patiënten met een spierinvasieve tumor naar het Blaaskankercentrum, voor betere kwaliteit en samenwerking. Bij patiënten met een hooggradig niet-spierinvasief blaascarcinoom, dat niet op de reguliere behandeling reageert, kan in het Erasmus MC ook geparticipeerd worden in studies.  

De behandelkeuze kan enorm variëren en is afhankelijk van uw gezondheid, leeftijd, de grootte van de blaastumor en of er uitzaaiingen zijn.

Zorgpad Hematurie

In het IJsselland Ziekenhuis bestaat al jaren een zorgpad hematurie. Dit betekent dat patiënten met bloed in de urine, die zichtbaar is met het blote oog (ook wel macroscopische hematurie genoemd) na verwijzing door de huisarts binnen 24 uur op de polikliniek Urologie terecht kunnen. De meeste patiënten krijgen direct een cystoscopie. De kans op een blaastumor is ongeveer 20% bij mensen met macroscopische hematurie.

Mocht een cystoscopie niet afwijkend zijn, dan wordt op korte termijn onderzoek naar een andere oorzaak gedaan. Afspraken voor patiënten met hematurie zijn eenvoudig te maken: telefonisch via de polikliniek urologie of via ZorgDomein

Contact

IJsselland Ziekenhuis, polikliniek urologie: (010) 258 5980
Website: www.ysl.nl

Erasmus MC, Secretariaat Blaaskankercentrum (010) 703 0538,
of email: blaaskankercentrum@erasmusmc.nl 
Website: www.erasmusmc.nl/blaaskankercentrum