Darmkanker

In januari 2014 is het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker officieel van start gegaan. Het IJsselland Ziekenhuis is één van de gecertificeerde ziekenhuizen waar de darmkankerscreening plaatsvindt indien de uitslag van de ontlastingstest positief is.

Darmkanker

Kanker kan op meerdere plekken in de darm ontstaan. Ongeveer 70% ontstaat in de laatste delen van de dikke darm, waarvan weer een derde in het allerlaatste deel: de endeldarm.

Darmkanker wordt in de medische wereld ‘colorectale kanker’ genoemd. Dit is de verzamelnaam voor tumoren in de dikke darm (colon) en de endeldarm (rectum).

Bij kanker is de celdeling in het lichaam verstoord. De cellen die door deze verstoorde celdeling ontstaan, hebben geen nut en hopen zich op. Bij darmkanker gebeurt dat in de darmen. Ze vormen een kwaadaardig gezwel, ook wel een tumor of kanker genoemd.

De tumor in de darm kan steeds groter worden en door de verschillende lagen van de darmwand heen groeien. Ook kunnen er cellen losraken van de tumor. Via de bloedbaan of het lymfestelsel verspreiden deze cellen zich verder door het lichaam. Daar kunnen ze weer uitgroeien tot nieuwe tumoren of uitzaaiingen.

Oorzaken

Darmkanker ontstaat uit poliepen. Vooral bij mensen boven de 50 jaar komen poliepen in de dikke darm vaak voor. De meeste poliepen in de darm zijn goedaardig en blijven dat ook. Slechts een klein aantal poliepen verandert in een kwaadaardig gezwel of tumor. Het is onbekend waarom sommige poliepen uitgroeien tot een tumor en andere niet.

De kans op darmkanker neemt toe met de leeftijd. Daarnaast spelen meerdere factoren een rol bij het ontstaan van darmkanker. Omgevingsfactoren zijn daarbij heel belangrijk.

Een gezonde leefstijl en gezonde voeding kunnen het risico op darmkanker verkleinen. Mensen met een chronische darmontsteking hebben een licht verhoogde kans om darmkanker te krijgen. Ook na een eerdere darmkanker is er een groter risico om de ziekte opnieuw te krijgen. Tenslotte is er in een klein deel van de gevallen (vijf tot tien procent) sprake van een erfelijke vorm van darmkanker. 

Bevolkingsonderzoek darmkanker

In Nederland wordt een landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker uitgevoerd. Alle mannen en vrouwen tussen de 55 en 75 jaar krijgen elke twee jaar een oproep om ontlasting in te leveren. Deze ontlasting wordt gecontroleerd op bloedsporen. Bloedsporen kunnen wijzen op darmkanker, maar kunnen ook een andere oorzaak hebben.

Zijn er bloedsporen in je ontlasting gevonden, dan ontvang je een uitnodiging voor het vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek bestaat in eerste instantie uit een kijkonderzoek van de dikke darm (coloscopie).