Behandelingen pedagogisch spreekuur

Behandeling van onrustige baby's en slecht slapende baby's en peuters

Onderzoek door kinderarts

Via uw huisarts bent u doorverwezen naar de kinderarts. Deze kijkt uw kind uitvoerig na om te kijken of er een medische oorzaak is voor de onrust of het slechte slapen. Is dit niet het geval dan kunt u, indien u dit wenst, op korte termijn een afspraak krijgen met de medisch pedagogisch zorgverlener.

Geeft u borstvoeding en ondervindt u hier door de onrust van uw kind problemen mee? Dan kan deze afspraak eventueel samen met de lactatiekundige worden gemaakt.

Gesprek en advies

Daarna volgt een eenmalig gesprek waarin uw situatie besproken wordt. U krijgt een praktisch advies dat is gebaseerd op het toepassen van ritme, rust en regelmaat. Ook manieren van troosten komen aan de orde. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. Met deze adviezen gaat u thuis aan de slag. De bedoeling is dat het patroon van veel huilen/slecht slapen doorbroken gaat worden.

U kunt eventueel gebruik maken van telefonische coaching door de medisch pedagogisch zorgverlener.

Belafspraak

Binnen 2 weken volgt een belafspraak. Meestal wordt het contact dan afgesloten omdat de onrust aan het afnemen is. Zolang uw kind onder behandeling is van de kinderarts kunt u, indien nodig, de medisch pedagogisch zorgverlener bellen bij vragen of problemen.

Is er sprake van een onrustige baby en lukt het thuis niet om de adviezen juist toe te passen of neemt de onrust door een andere reden niet af? Dan is het mogelijk om in overleg met de kinderarts te besluiten tot een opname op de kinderafdeling. Hierbij wordt het 'onrustprotocol' van de kinderafdeling gevolgd.

Als wordt besloten tot een opname, wordt dit protocol vooraf uitgebreid met u besproken.

Behandeling van slecht etende baby's en peuters

Nadat de kinderarts uw kind heeft onderzocht, kan er een afspraak worden gemaakt met de medisch pedagogisch zorverlener. Eventueel kan dit samen met de logopediste. Ook bestaat de mogelijkheid om te besluiten tot een dagopname om door observatie een completer beeld te krijgen.
U krijgt een praktisch advies hoe u kunt omgaan met het slechte eten van uw kind. 

Meer informatie?

Voor meer informatie over de behandelingen kunt u contact opnemen met de medisch pedagogisch zorgverlener. Deze is bereikbaar via pedagmdwd3@ysl.nl.