Wetenschapssymposium

Het IJsselland Ziekenhuis draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek en organiseert jaarlijks een wetenschapssymposium waarbij wetenschappelijke vraagstellingen worden onderzocht om zo bij te dragen aan verbetering van patiëntenzorg.

Diverse medewerkers van het IJsselland Ziekenhuis verrichten onderzoek op verschillende vakgebieden. Niet alleen medisch specialisten en A(N)IOS, maar ook paramedici en verpleegkundigen benaderen hun vak steeds vaker vanuit een wetenschappelijke onderbouwing.

Tijdens het Wetenschapssymposium presenteren verschillende disciplines iets van hun wetenschappelijke productie. Voor alle medewerkers van het IJsselland ziekenhuis wordt daarmee nog eens onderstreept welk wetenschappelijk onderzoek er in het ziekenhuis gedaan wordt en door wie. Ook is het wetenschapssymposium geaccrediteerd.

De datum voor de eerstvolgende Wetenschapssymposium is 17 maart 2022.

Ben je geïnteresseerd om het symposium bij te wonen of zelf uw onderzoek te presenteren? Neem dan contact op met het Trialbureau.