Nierstenen

Nierstenen ontstaan in de urine. Wanneer bepaalde afvalstoffen in de urine niet volledig oplossen, klonteren ze samen en vormen ze stenen. 

Afhankelijk van waar de stenen zich bevinden, wordt gesproken over nierstenen (de steen bevindt zich in het nierbekken of verzamelsysteem van de nier) of ureterstenen (de steen bevindt zich in de urineleider, dit is de verbinding tussen de nier en de blaas).

Een niersteen kan een continue pijn of hevige pijnaanval in de lendenen geven. Dit wordt een niersteenkoliek genoemd. Vaak kunt u tijdens zo'n pijnaanval niet rustig zitten, bent u ook misselijk en moet u eventueel braken. Soms zit er bloed in de urine. Een koliekaanval wordt behandeld met pijnstillers.

Als de steen te groot is om spontaan uit te plassen, is verdere behandeling nodig. De uroloog zal verder onderzoek uitvoeren om de grootte en plaats van de steen te bepalen. Daarna kan de steen, indien nodig, worden behandeld.

Uw bezoek aan de poli

Tijdens uw eerste poliklinische bezoek vinden de volgende activiteiten plaats:

  • Urine- en bloedonderzoek;
  • Er wordt een foto van uw buik genomen (X-BOZ) en een echo van uw nieren;
  • Indien nodig wordt aansluitend een CT-scan van uw buik gemaakt. U krijgt de uitslag direct van de uroloog.

Behandeling nierstenen

Nierstenen kunnen met verschillende technieken worden behandeld. Behalve operatieve ingrepen is in ons ziekenhuis ook niersteenvergruizing mogelijk. 

 

Steenonderzoek (Metabole profylaxe)

Wannneer u een steen heeft uitgeplast, onderzoekt de uroloog deze. Afhankelijk van het type steen, geeft de uroloog adviezen over hoe nierstenen te voorkomen. Bij patiënten met een hoog risico op nieuwe nierstenen, kan het nodig zijn om aanvullend onderzoek te doen. Hiervoor wordt u verwezen naar een nefroloog. Een nefroloog is een internist die gespecialiseerd is in de werking van de nieren. De nefroloog doet uitgebreid urine- en bloedonderzoek.

Binnen het IJsselland ziekenhuis is er een niersteen expertise panel. Dit panel bestaat uit een uroloog, een internist-nefroloog en een klinisch chemicus. Patiënten met een hoog risico op nierstenen worden hier besproken. Het panel bekijkt gezamenlijk hoe voorkomen kan worden dat de patiënt nieuwe nierstenen aanmaakt. Het Niersteen Expertise Centrum heeft speciale spreekuren.

Patiëntenfolder in de Folder WebApp: