Afwijking aan de nier

Afwijkingen in de nieren kunnen goedaardig of kwaadaardig zijn. Een afwijking in de nier kan bloedplassen veroorzaken.

Nierkanker

Nierkanker is een kwaadaardige tumor die uitgaat van het nierparenchym. Dit is het weefsel van de nier dat de urine vormt. Nierkanker kan in verschillende subtypen worden onderverdeeld, het heldercellige niercelcarcinoom komt het meest voor.

Minder vaak wordt een afwijking in de nier veroorzaakt door een urotheelcelcarcinoom. Dit is een totaal andere tumor; deze afwijking ontstaat namelijk vanuit het urotheel. Dit zijn cellen die de binnenbekleding van de nier, de urineleider en de blaas vormen. Het urotheelcelcarcinoom kan ook in de blaas voorkomen.

Patiëntenfolder in de Folder WebApp:

Klachten bij een afwijking in de nier

Een afwijking in de nier kan bloedplassen veroorzaken. Vaak is de hele urinestraal rood en meestal heeft u géén pijn tijdens het plassen. Het zichtbaar bloedplassen kan bijvoorbeeld eenmalig voorkomen, de volgende plas kan weer helder zijn. Omdat het bloeplassen éénmalig voorkwam, kunt u dit als een geruststellend symptoom zien. Maar eigenlijk is het een alarmsignaal dat u niet mag negeren. Meldt u zich daarom altijd bij uw huisarts, hij/zij kan u doorverwijzen naar de uroloog.

Naast het bloedplassen kan soms de zijde waar de nier zich bevindt gevoelig of zelfs pijnlijk zijn. Nog zeldzamer zijn de verschijnselen zoals afvallen, langdurige vermoeidheid zonder reden en bloedarmoede.

Een tumor in de nier kan zelfs aanwezig zijn zonder dat u klachten heeft. Soms kan een tumor zelfs tot zeer grote omvang groeien, voordat deze wordt ontdekt. Tegenwoordig wordt de diagnose wel eens per toeval gesteld, omdat om een andere reden/klacht een echo van de buik is gemaakt.

Als u bloed heeft geplast, zal een echo en/of een CT van uw buik worden gemaakt om afwijkingen aan de nieren uit te sluiten.