Nazorgpoli CVA bestaat 5 jaar!

05.04.2017

Op 5 april bestaat de nazorgpolikliniek CVA 5 jaar. In april 2012 werd de eerste patiënt met een beroerte (=CVA) op deze speciale polikliniek gezien. De nazorgpoli CVA is onderdeel van polikliniek Neurologie.

Op de polikliniek Neurologie werken de neurologen nauw samen met een verpleegkundige die is gespecialiseerd in zorg rondom een beroerte. Zo kunnen zij een patiënt die een beroerte heeft gehad zo optimaal mogelijke zorg geven. De CVA-verpleegkundige geeft de patiënt onder meer informatie over de beroerte en de gevolgen voor zijn/haar dagelijks functioneren, advies voor de klachten die door de beroerte zijn ontstaan, bespreekt risicofactoren en geeft leefstijladvies. Ook de partner en gezinsleden worden bij dit traject betrokken. Als de nazorg op de polikliniek is afgerond, worden de patiënten nog 2 jaar lang gevolgd binnen het nazorgtraject, via externe CVA-verpleegkundigen.

Voor zowel de medewerkers van de kliniek als de medewerkers van de polikliniek Neurologie was er vandaag een gebakje. Een mooie waardering voor iedereen die heeft meegewerkt om het CVA-nazorgtraject goed neer te zetten! Door deze inspanningen kunnen we  een nazorgtraject op maat aanbieden, zodat iemand die een beroerte heeft gehad de juiste zorg krijgt.