Brachytherapie

Als de blaastumor klein is en zich op een gunstige plaats in de blaas bevindt, kan deze worden behandeld met inwendige bestraling. U kunt hierdoor uw eigen blaas behouden. 

Bij inwendige bestraling wordt radioactief materiaal in of bij de tumor geplaatst. De bestraling vindt dan van binnenuit plaats. Voor deze behandeling is een opname in de Daniel den Hoed kliniek nodig.

U wordt eerst geopereerd, u krijgt een partiële cystectomie (het aangedane deel van de blaas met een randje gezond weefsel wordt uit de blaas gesneden). De blaas wordt daarna gesloten en er worden bronhouders (buisjes waarin radioactief materiaal ingebracht kan worden) in het litteken gebracht.

Tijdens de inwendige bestraling verblijft u, vanwege de straling, in een kamer met speciale voorzieningen. Als de bestraling klaar is, wordt u overgeplaatst naar onze afdeling urologie om verder te herstellen.